Meny

Tillverkande företag


Detta är den svåraste av branscher på grund av olikheten mellan företag. Generellt kan sägas att ett affärssystem för tillverkning behöver innehålla vad som ovan beskrivits för grossist/handel men produkten man tillverkar och säljer innehåller ett recept eller struktur. Tillverkning kan ske antingen mot lager (serietillverkning) eller mot kundorder (montering). Ofta tillverkas halvfabrikat som sedan monteras samman i kundordern d.v.s. båda dessa funktioner. Den färdiga produkten består då ofta av strukturer i olika nivåer, exempelvis. Är hjulen på cykeln en struktur medan ramen är en annan osv. Det bästa rådet att ge till någon som vill bygga upp produkternas strukturer i ett affärssystem är att följa tillverkningens olika delmoment och bryta ner dessa i strukturer. Många gånger arbetar man med serienummer i en färdig produkt. Man kan då spåra ingående material inte bara på produktnivå utan viket parti produkten ingått i. Vi ser ofta hur biltillverkare kallar tillbaka bilar för byte av vissa komponenter. Detta är bara möjligt om man vet från vilken leverans komponenterna kommer ifrån.