Meny

Grossist/Handels företag


Orderhantering och lagerfunktionen är de viktigaste delarna i affärssystemet. Målsättningen är att en order skall finnas i systemet utan onödiga dröjsmål. Kan kunden utnyttja en webbshop, utvecklad för business to business så innebär detta att kunden även registrerar sin egen order. Alternativt kan handdatorer samt Ipads användas av säljare på fältet. En medarbetare på ett lager bör kunna hantera cirka minst 40 ordrar om dagen. Restorder kostar mycket pengar i form av irriterade kunder, uteblivna intäkter mm. Detta skall samtidigt ses i ljuset av att minimera lagret och möjliggöra snabba leveranser från leverantören. Därför är flexibel statistik viktig för att kunna möta framtida försäljningar genom historisk data.

Enhetshantering kan vara viktig om man arbetar med färskvaror t.ex. kött, frukt mm. Dessa företag hanterar ofta enheter som förpackningar eller lådor. Men prissättning sker i liter eller kilo. Båda dessa enheter är lika viktiga. Spårbarhet är också ett krav som bara växer. Inom flera branscher ställer EU och andra myndigheter stora krav på spårbarhet mellan kund och produkten. Valutahantering vid köp och försäljning behöver också stödjas av affärssystemet.

Sist men inte minst är uppdateringar av elektronisk information viktig för att t.ex. förse en webbshop med aktuella data eller för att möta kundernas krav på information om leveranser, fakturor betalningar mm.