Byggmoms

Winbas hjälp

Den s.k. byggmomsen, omvänd moms eller omvänd skattskyldighet träder i kraft den 1 juli 2007. Vi skall här nedan beskriva problem och lösningar inom ramen för Winbas Affärssystem dels som säljare och som köpare. Momsdeklarationen i Winbas är förändrad för att fullt ut stödja de förändringar som gäller inför 2007.

Säljare av tjänster och produkter

Främst är det tjänster som avses - men i de fall varor ingår i tjänsten så skall de ingå enligt skattemyndigheten.

Om vi tar exemplet med grustransport så omfattas ej transporten men om föraren hjälper till att lägga ut gruset så är det Byggmoms. Det kan med andra ord vara en ren tolkningsfråga i vissa fall.

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn på www.skatteverket.se

I Winbas kan kunden eller produkten vara momsfri. Man kan även lyfta fram momskoden i orderläget och göra en momspliktig vara momsfri på enskild en orderrad. Huruvida skattemyndigheten tillåter blandad momspliktig verksamhet och momsfri verksamhet på samma faktura kan vi inte svara på i nuläget, men Winbas kan hantera det.

De kunder som använder Winbas avräkningshantering har säkert noterat att Winbas använder sig av momskod för faktura samt momskod för avräkning. Detta innebär att även om fakturatransaktionen skall vara momsfri så kan avräkningen omfattas av moms. Även detta är frågor som skattemyndigheten får avgöra men Winbas kan hantera.

Fakturan skall sedan vara märkt med "byggmoms" eller "omvänd skattskyldighet" Detta kan antingen läggas in som fast fritext eller läggas in på kundens försäljningstext på flik F3 - Övrigt i Kunder.

Köpare av tjänster och produkter

Leverantören kan åsättas en momskod "B" för byggmoms. Detta genererar i sin tur en fiktiv momsberäkning som kan lyftas ut på momsdeklarationen. Om enbart delar av fakturan är byggmomsrelaterad bör denna kontering ske manuellt. Sätt därför inte momskoden Byggmoms på leverantören om inte allt som köps in är relaterat till densamma.

Använd även inköpskonton enbart relaterade till byggmoms. Dessa läggs in på raden "Inköp av tjänst", det blir då lättare att stämma av redovisad byggmoms mot inköp av detsamma.

Konton anges i avsnittet: